Byggtider

BYGGTIDER
Golvytans byggtider:
Ons 13.10. kl. 11.00-21.00
To 14.10. kl. 8.00-21.00
Fre 15.10. kl. 8.00-22.00
Lö 16.10. kl. 8.00-10.00
Golvyta inkl. inte väggar.

Inredningstider för färdig monter:
Fre 15.10. kl. 12.00-22.00
Lö 16.10 kl. 8.00-10.00
(Färdig monter inkl. vita väggar, frontbräde (utan texter) och grå matta)

NEDMONTERING
Sö 17.10. kl. 17.00-21.00
Obs! Nedmonteringen får påbörjas först efter kl. 17.00!
Montrarna bör vara nedmonterade och utställningsmaterialet bortfört från hallen senast kl. 12.00 på måndag!

 

BOTNIAHALLEN
Prostövägen 2, 65610 Korsholm
www.vaasanseudunareenat.fi